Privacyverklaring Over Voertuiggegevens (Voor Operatoren En Bestuurders)

Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop de Volvo Group uw persoonsgegevens verwerkt.

De Volvo Group kan uw persoonsgegevens verwerken, indien u een individu of een werknemer van een bedrijf bent of bent geweest dat een product of dienst heeft gekocht of gehuurd, dat wordt aangeboden door een van de bedrijven die behoren tot de Volvo Group. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor klanten. 

Indien u een individu of een werknemer van een bedrijf bent of bent geweest dat een product of dienst heeft verkocht of verhuurd aan een van de bedrijven die behoren tot de Volvo Group, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor leveranciers.

Indien u de bestuurder van een voertuig of de operator van een bouwmachine bent of bent geweest, dat werd verkocht of geproduceerd door een van de bedrijven die behoren tot de Volvo Group, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor bestuurders.

Als u werknemer bent of bent geweest van een Volvo Group-bedrijf of actief bent geweest als adviseur, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor werknemers of consultants. 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB en AB Volvo (“VOLVO”) zijn, als verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de geldende wetgeving en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Group Privacy Officer van VOLVO op gpo [dot] office [at] volvo [dot] com of per post of telefoon op:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Zweden 

+46 (0)31 66 00 00

Gegenereerde voertuiggegevens
 

Indien gegevens, gegenereerd door het voertuig, met u als individu in verband kunnen worden gebracht, worden dergelijke gegevens beschouwd als persoonsgegevens. VOLVO verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens die door het voertuig worden gegenereerd. Houd er rekening mee dat VOLVO niet altijd alle hieronder vermelde gegevens zal verwerken.

 

Gedrag en prestaties van bestuurders, zoals rijgedrag, directe geo-positionering- en locatiegegevens, taalinstellingen van het dashboard
 

Voertuigidentificatienummer, zoals voertuigidentificatie (met inbegrip van VIN en chassisnummer), IP-nummer, MAC-adres 

 

Gegevens over de prestaties van het voertuig, zoals technische voertuiggegevens, informatie gegenereerd door voertuigonderdelen, batterijgebruik, motorgegevens, brandstofverbruik, vermogen-/koppelgegevens, foutcodes
 

Gegevens over voertuiggebruik, zoals gebruik van remmen, schakelen, optrekken/afremmen, dashboardinstellingen, vermogen-/koppelgebruik, technische gegevens die door de motor worden gegenereerd; het detecteren van gegevens over weg- en omgevingsomstandigheden met tijdstempels en operationele uren 
 

Gegevens over de omgeving, zoals weg- en omgevingsomstandigheden

 

Verwerkingsgrond en doeleinden van de gegevensverwerking

Gerechtvaardigd belang van VOLVO
 

VOLVO streeft er voortdurend naar om toonaangevende en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, te produceren en aan te bieden. Door voortdurende evaluatie en analyse van voertuiggegevens in de praktijk, kan VOLVO producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. VOLVO verwerkt de door het voertuig gegenereerde gegevens met de volgende doeleinden:

 

  • uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling om de huidige producten en diensten te verbeteren en te onderhouden en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen; 
  • vaststellen van wegkwaliteit, -type en -omstandigheden en inzicht krijgen in omgevingseffecten buiten de voertuigen op basis van de positie van het voertuig; 
  • oplossen van kwaliteitsproblemen met voertuigen; 
  • uitvoeren van onderzoeken bij ongevallen; 
  • beheren van garantie;
  • beheren van productaansprakelijkheidsclaims; 
  • uitvoeren van contractuele of voorgeschreven compatibiliteitscontrole;
  • uitvoeren van proactief onderhoud en diagnoses. 

Adviezen geven aan klanten over producten en diensten, met betrekking tot de prestaties en het gebruik van hun voertuigen, die voor hen passend zijn.

 

VOLVO verwerkt de door het voertuig gegenereerde gegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van deze verwerking. VOLVO heeft een gerechtvaardigd belang om haar dagelijkse werkzaamheden, met betrekking tot veiligheids-, garantie- en productaansprakelijkheidskwesties, te beheren.
 

Verder omvat het gerechtvaardigd belang van VOLVO haar belang om producten en diensten te verbeteren op basis van gegevens over hun huidige functionaliteit. 

 

Wettelijke verplichting
 

VOLVO kan gegevens verwerken die zijn gegenereerd door de motor van het voertuig om te voldoen aan voorschiften inzake typegoedkeuringen, zoals bepaald in de EU-richtlijn 2007/46/EC, en andere van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

VOLVO ontvangt uw persoonsgegevens van het voertuig interactief via het draadloze netwerk (bijvoorbeeld de telematicgateway) of via het gebruik van diagnostische instrumenten, zoals Tech Tool via kabel.

VOLVO zal normaal uw persoonsgegevens niet delen met personen buiten de Volvo Group, tenzij dit wordt vereist door wet- of regelgeving. Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van de verwerking, kan VOLVO uw persoonsgegevens toch delen met een ander Volvo Group-bedrijf, waaronder bedrijven buiten de EU/EER. Eveneens kan VOLVO , als dit noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van de verwerking, deze persoonsgegevens delen met derde bedrijven en leveranciers, waaronder bedrijven en leveranciers buiten de EU/EER.
 

VOLVO zal in alle gevallen alle redelijke inspanningen leveren om een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te realiseren, zoals dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van overeenkomsten voor interne of externe gegevensverwerking op basis van door de EU goedgekeurde Standaardcontractbepalingen, het gebruik van het EU-US Privacy Shield of andere gelijkaardige mechanismen die op enig moment zijn erkend of goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Als u vragen heeft over de doorgifte van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming van VOLVO.

Gegevens die verbonden zijn met een bepaald voertuig worden gedurende de verwachte levensduur van het voertuigtype verwerkt, hetgeen tot 25 jaar kan oplopen.

U heeft het recht om van VOLVO informatie te krijgen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO evenals om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens. U heeft ook het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u VOLVO verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op doorgifte van uw persoonsgegevens (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder), indien de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO plaatsvindt op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en wanneer deze geautomatiseerd is.
 

U heeft ook het recht om uw klachten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO voor te leggen aan een toezichthoudende autoriteit. Wilt u meer informatie over deze rechten en hoe u deze kan doen gelden, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming van VOLVO.

Meer informatie over de rechten van betrokkenen