Vera - een nooit gezien voertuig

Ontmoet Vera, een voertuig dat nog niemand heeft gezien

Vera is een autonoom, elektrisch voertuig dat kan werken met aanzienlijk minder uitlaatemissies en een laag geluidsniveau. Het wordt beheerd en gemonitord via een op de cloud gebaseerde service en heeft het potentieel om transport veiliger, schoner en efficiënter te maken.

9 vragen over Vera

Welke gevolgen zal Vera hebben voor de transportsector? Is het veilig? Is de technologie betrouwbaar? Mikael Karlsson, Vice President Autonomous Solutions bij Volvo Trucks, geeft een antwoord op deze en andere vaak gestelde vragen.

Gedurfde innovaties en de bereidheid om dingen te durven zitten in het DNA van Volvo Trucks. Traditioneel hanteren we een stapsgewijze aanpak voor productontwikkeling, maar zoals iemand me ooit zei, ‘je kunt geen ladder naar de maan bouwen’. Het voelt misschien alsof je dichterbij komt, maar je zult er nooit geraken. Je moet iets radicaal anders doen. Toen we met dit project begonnen, schetsten we eerst een toekomstig scenario en vroegen we ons af wat de ideale transportoplossing zou zijn. Daarna “rekten” we onze inzichten uit en keken we naar wat we vandaag al kunnen doen om onze visie te realiseren. Vera is in wezen onze manier om iets te ontwikkelen dat ons naar de toekomst brengt.

Vera is een aanvulling op ons huidige aanbod. Het is nog in ontwikkeling, aangezien we nog het nodige moeten doen om de veiligheid te verzekeren en onze klanten een premium beleving te bezorgen.

Ik denk dat op plaatsen zoals havens en grote logistieke centra de leveringen veel nauwkeuriger zullen verlopen en de flexibiliteit en productiviteit erop vooruit zullen gaan. De activiteiten van vandaag zijn vaak gebaseerd op de gewone werkuren overdag, maar een oplossing zoals Vera maakt ononderbroken activiteiten de klok rond en een optimalere flow mogelijk. Zo kunnen voorraden tot het minimum worden beperkt en kan de algemene productiviteit worden verhoogd.

Door de klok rond te werken kunnen consumptiegoederen sneller worden geleverd. En aangezien het om elektrische voertuigen gaat, betekent dat minder lawaai, minder files en minder uitlaatgassen voor de maatschappij.

Bij de ontwikkeling van Vera integreren we nieuwe technologie, zowel in het voertuig als in de omliggende infrastructuur. Er is heel wat testwerk nodig om alles goed te doen samenwerken. Maar aangezien een groot deel van de basistechnologie het resultaat is van onze platformaanpak bij Volvo Trucks, is die al in hoge mate getest. Zo is de elektrische aandrijflijn dezelfde aandrijflijn die in onze elektrische vrachtwagens zit en die al op de markt is gebracht.

Dit zal natuurlijk gevolgen hebben voor bestuurders die actief zijn op deze domeinen, maar over het algemeen verwachten we een grotere vraag naar ervaren bestuurders. Ik ben ervan overtuigd dat technologie voor welvaart zorgt en de maatschappij vooruit helpt. In veel fabrieken van vandaag zijn sommige productie-elementen sterk geautomatiseerd, terwijl andere elementen nog door mensen moeten worden bediend. Ik geloof dat de transportsector op dezelfde manier zal evolueren. Ik verwacht een hoge mate van automatisering waar dat steek houdt, bv. voor repetitieve taken. Dit zal op zijn beurt voor welvaart zorgen en de vraag naar vrachtwagenbestuurders op andere domeinen doen stijgen.

Bij alles wat we doen streven we naar veiligheid; we nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen. We kijken naar wat er nodig is op het vlak van infrastructuur, in de voertuigen en in een controletoren. De voertuigen rijden trager en zijn uitgerust met sensoren, radars en camera’s. We hebben er alle vertrouwen in dat deze automatisering veilig zal zijn, door eerst met trage voertuigen te werken binnen een duidelijk afgebakende zone en dan geleidelijk aan de snelheid op te voeren en de infrastructuur uit te bouwen.

We zullen dit eerst toepassen op repetitieve stromen over korte afstanden. Naarmate we ervaring opdoen, kunnen we nagaan of het ook voor andere toepassingen kan dienen. Vera is echter niet bedoeld als oplossing voor iedereen en overal. Het is een oplossing die we zullen aanpassen en op de gebruiker zullen afstemmen, afhankelijk van zijn unieke behoeften.

Vera - de toekomst van autonome transporten

Meer weten over Vera?

Vraag meer informatie