Volvo Trucks Garantie

Internationale voertuigwaarborg
De Volvo-waarborg dient als economische bescherming van de klant bij de aankoop van een premium product. De algemene Volvo-waarborg is geldig gedurende een periode van 12 maanden. Voor de aandrijflijn zal de waarborg zelfs 24 maanden gelden. De klant geniet hierdoor van een uitgebreide en volledige bescherming tegen materiaal- of productiefouten van het voertuig, gedurende de periode van de waarborg.

12 maanden Algemene voertuigwaarborg
De Algemene voertuigwaarborg van Volvo Truck Corporation (VTC) is geldig gedurende een ononder-broken periode van 12 maanden vanaf de datum van aflevering van het voertuig, zonder kilometerbeperking. De waarborg geldt overigens ook voor overige extra uitrusting, die opgenomen werd in het aankoopcontract. Uitzonderingen zijn uitrustingselementen met een bijzondere waarborg, opbouw, extra uitrusting, banden en andere onderdelen die al gedekt zijn door de waarborgen van de respectieve leveranciers.

Uitgebreide waarborg van 24 maanden voor de aandrijflijn
Een waarborg van 24 maanden wordt toegepast op bepaalde onderdelen van de aandrijflijn. De uitgebreide waarborg voor de aandrijflijn heeft een kilometerbeperking van 300.000 km, zoals vermeld wordt in het Waarborgboekje dat met het voertuig afgeleverd wordt.
De waarborg geldt internationaal. Dit betekent dat Volvo gratis materiaal- of productiefouten zal herstellen gedurende de periode van de waarborg. De erkende Volvo Truck werkplaatsen en hun goed opgeleide en degelijk uitgeruste mecaniciens, beslissen over de beste maatregelen en zijn verantwoordelijk voor de herstelling.
 

ORIGINELE VOLVO-ONDERDELEN - 2 JAAR GARANTIE

Onze onderdelen zijn origineel. We zijn zo overtuigd van de kwaliteit dat we 2 jaar garantie op gemonteerde onderdelen geven. 

Als een onderdeel in de eerste 2 jaar defect raakt als gevolg van een defect dat onder de garantie valt, zullen we het onderdeel op onze kosten repareren of vervangen.

De 2 jaar garantie op gemonteerde onderdelen geldt als de originele Volvo-onderdelen worden geïnstalleerd door een erkende Volvo-werkplaats. Hiermee is reparatie of vervanging van onderdelen gedekt. En ook gevolgschade.

Volvo-ruilonderdelen - 2 jaar garantie

Volvo-ruilonderdelen zijn originele Volvo-onderdelen die volledig zijn gereviseerd en worden aangeboden voor een scherpe prijs. Voor een ruilonderdeel gelden precies dezelfde kwaliteitsnormen als voor een gloednieuw onderdeel. En dezelfde garantievoorwaarden. De 2 jaar garantie op gemonteerde onderdelen geldt als de originele Volvo-onderdelen worden geïnstalleerd door een erkende Volvo-werkplaats. 

 

Ons assortiment ruilonderdelen is een van de meest uitgebreide op de markt. U vindt er alles: van luchtcompressors, regeleenheden en koppelingssets, tot motoren, versnellingsbakken, turbocompressors en tachografen; voor een aantrekkelijke prijs en met een kwaliteit waarop u kunt vertrouwen.