Trucks

Nieuw rapport - Hoge druk op de transportsector om over te schakelen op elektrische voertuigen

Toonaangevende e-commerce- en productiebedrijven in Europa beschouwen het wegtransport als de meest prioritaire sector om hun CO₂-uitstoot te verlagen. Uit een nieuw rapport van Ipsos en Volvo Trucks blijkt dat bedrijven bereid zijn meer te betalen voor transportleveranciers met een lagere CO₂-uitstoot.
Nieuw rapport - Hoge druk op de transportsector om over te schakelen op elektrische voertuigen
Volvo Trucks gelooft dat elektrificatie de belangrijkste drijfveer zal zijn voor emissievrij wegvervoer.

In opdracht van Volvo Trucks peilde onderzoeksbedrijf Ipsos bij honderd grote e-commerce- en productiebedrijven in acht Europese landen naar hun plannen om bij toekomstige aankopen voorrang te geven aan transport zonder fossiele brandstoffen.

De overgrote meerderheid van deze bedrijven heeft doelstellingen bepaald om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen. 78 procent van de ondervraagden zegt bereid te zijn om meer te betalen voor een transportleverancier met weinig of geen CO₂-uitstoot en 85 procent is bereid van transportleverancier te veranderen als de leverancier niet aan hun eisen voldoet.

Uit het onderzoek blijkt ook een duidelijk verband tussen hun toekomstige bedrijfsopportuniteiten en de mogelijkheden op het vlak van transport zonder fossiele brandstoffen. 60 procent van de ondernemingen vreest de komende drie jaar klanten te verliezen als ze niet kunnen voldoen aan de vraag van consumenten naar CO₂-arme of CO₂-vrije leveringen.

“We zijn verheugd over dit streven naar vrachtwagentransport zonder fossiele brandstoffen. Dat betekent dat we de komende jaren een enorme verschuiving in de sector zullen zien. We zijn ervan overtuigd dat elektrificering de belangrijkste drijfveer voor emissievrij wegtransport zal zijn en we zijn er trots op dat we voor de meeste toepassingen nu reeds zuiver elektrische vrachtwagenalternatieven aanbieden. Elektrisch rijden brengt meer bedrijfsopportuniteiten met zich mee,” aldus Roger Alm, President van Volvo Trucks.

Volvo Trucks heeft zich wereldwijd als doel gesteld om tegen 2030 de helft van zijn nieuwe vrachtwagens te verkopen met een batterij- of brandstofcelaandrijving. De transitie naar elektrische voertuigen wordt geleid door Europa en Noord-Amerika, waar de doelstellingen nog hoger liggen. Zo ligt het streefcijfer in Europa momenteel op zo'n 70 procent van alle nieuwe vrachtwagens die in 2030 worden verkocht.

Feiten over de enquête

  • De enquête werd uitgevoerd in juni 2022 en omvatte interviews met honderd senior professionals, die doorgaans verantwoordelijk waren voor inkoop, logistiek, beheer van de toeleveringsketen en/of duurzaamheid.
  • De enquête had betrekking op de volgende landen: Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Nederland, Zweden en Noorwegen.

LINK naar hogeresolutiefoto's

For further information, please contact:

Jan Strandhede
Media Relations Director, Volvo Trucks
Tel: +46 31 3233715
Email: jan.strandhede@volvo.com

Volvo Trucks supplies complete transport solutions for discerning professional customers with its full range of medium- and heavy-duty trucks. Customer support is provided via a global network of dealers with 2,300 service points in about 130 countries. Volvo trucks are assembled in 12 countries across the globe. In 2022 approximately 145,000 Volvo trucks were delivered worldwide. Volvo Trucks is part of the Volvo Group, one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses, construction equipment and marine and industrial engines. The group also provides complete solutions for financing and service. Volvo Trucks’ work is based on the core values of quality, safety and environmental care.