Trucks

ZORG VOOR HET MILIEU - DAAR STAAN WE VOOR

Je kunt wel stellen dat we pioniers zijn. Zorg voor het milieu is al sinds de jaren zeventig een van onze kernwaarden. Sinds die tijd hebben we de uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht bij nieuwe Volvo-trucks met 90% verminderd en het brandstofverbruik en de impact op het milieu met 40% verlaagd. We geloven in een duurzame toekomst voor de transportindustrie. En onze trucks, services en activiteiten blijven hierin de weg leiden.

Trucks en diensten

Ons doel is om trucks en services te maken die minder belastend voor het milieu zijn. En we boeken echt vooruitgang: van het verlagen van het brandstofverbruik tot het zoeken naar alternatieve brandstoffen.

Brandstofefficiëntie
Sinds 1970 is het brandstofverbruik met 40% gedaald. Maar we weten dat we het nog beter kunnen. Daarom streven we ernaar de efficiency te verbeteren.

Brandstofbeheer
Onze trucks zijn zuinig. En onze slimme brandstofbeheersystemen en chauffeurstraining helpen u om het maximale uit de trucks te halen.

Alternatieve brandstoffen
We waren de eerste truckfabrikant die uitvoerig testte met Bio-DME-brandstof en die een dieselmotor presenteerde die rijdt op methaangas.

Truckemissies
Onze Euro 6-motor heeft de uitstoot van roetdeeltjes gehalveerd en de emissie van stikstofoxiden met bijna 80% verlaagd. De uitstoot van onze trucks op LNG is ook aanzienlijk gereduceerd.

Materialen en recyclage 
Circa een derde van de materialen in een nieuwe Volvo-truck is afkomstig van hergebruikt materiaal. En aan het einde van de levensduur van de truck kan tot 90% worden gerecycleerd.

Lees meer over onze duurzame trucks en services

Onze activiteiten

We zijn hard op weg om ons productieproces volledig duurzaam te maken. Onze productiefaciliteiten in het Belgische Gent en het Zweedse Tuve waren de eerste klimaatneutrale voertuigfabrieken ter wereld. Onze spuiterij in Umeå in Zweden heeft een van de laagste emissiewaarden van oplosmiddelen in de branche. Ook steeds meer dealers worden CO2-neutraal. En hier blijft het niet bij. Deze activiteiten worden snel en over de hele wereld uitgebreid om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk productiemethoden, fabrieken, transportdiensten en dealers erbij worden betrokken.

Lees meer over onze duurzame activiteiten 

Verminder de impact op het milieu

Zorg voor het milieu is een belangrijke overweging voor uw truck of wagenpark. Uw lokale Volvo Trucks-dealer staat u met raad en daad terzijde.