Trucks

Veelgestelde vragen over elektrische voertuigen 

 

Elektromobiliteit is een onderwerp waarover er nog veel vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld over de impact op het milieu, opladen en actieradius. Hieronder staan veelgestelde vragen en onze antwoorden daarop, gerangschikt in drie categorieën.

 

Samenleving/duurzaamheid

Producten en diensten

Zakelijk    

Samenleving/duurzaamheid

Elektromobiliteit heeft betrekking op voertuigen - waaronder auto's, bussen, treinen en vrachtwagens - die geheel of gedeeltelijk elektrisch worden aangedreven en die energie, meestal afkomstig van het net, kunnen opslaan. Het meest voorkomende voertuigtype met een elektrische aandrijving is een BEV (Battery Electric Vehicle), maar er zijn ook elektrische voertuigen die op waterstof rijden, de zogenaamde brandstofcelvoertuigen (FCEV). Met elektromobiliteit verwijzen we ook naar de laadinfrastructuur en ondersteunende diensten voor rijbereik, routeplanning en andere functies.

Veel bedrijven stellen ambitieuze CO2-doelen, rekening houdend met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs bijvoorbeeld. Door elektrische vrachtwagens te gebruiken, kunnen ze deze doelen bereiken. Ook strengere CO2-emissievoorschriften liggen aan de basis van deze technologie, net als het streven naar een betere luchtkwaliteit en minder lawaai, vooral in grote stedelijke gebieden. Een andere belangrijke drijfveer is efficiënt transport. Elektrische vrachtwagens kunnen 's nachts en op minder drukke momenten leveren en hebben toegang tot meer locaties dan vrachtwagens met een dieselmotor. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in het gebouw zelf leveren.

Een voertuig met een oplaadbare batterij (BEV) gebruikt energie die in de batterij is opgeslagen. De batterij wordt via het elektriciteitsnet opgeladen. Een elektrisch voertuig met brandstofceltechnologie (FCEV) wordt aangedreven door waterstof dat tijdens het rijden wordt omgezet in elektriciteit.

Een elektrische vrachtwagen heeft een zeer kleine impact op het milieu tijdens het gebruik. De productie ervan heeft een iets grotere milieu-impact. Omdat vrachtwagens veelvuldig worden gebruikt, wordt dit echter al snel gecompenseerd. Elektrische aandrijvingen zijn energiezuiniger en hebben de kleinste impact op het milieu wanneer ze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen. 

Een elektrisch voertuig produceert geen uitlaatemissie en veel minder geluid dan een voertuig met een verbrandingsmotor. Tijdens de productie en het rijden komen echter emissies vrij van banden, remmen, wegslijtage enz.

Hiervoor moeten we kijken naar de totale levenscyclus van het voertuig met inbegrip van grondstoffen, productie en gebruik. Een elektrische vrachtwagen stoot meer CO2 uit tijdens de productie, maar in het algemeen veel minder tijdens het gebruik. De lokale energiemix (de beschikbaarheid van bijvoorbeeld kolen versus wind- of zonne-energie) speelt echter een zeer grote rol voor de totale impact van het voertuig. Bekijk voor meer informatie en nauwkeurige berekeningen de ecologische voetafdrukcalculator van Volvo Trucks.

Ja, het gebruik vertegenwoordigt zo'n 90% van de totale milieu-impact van een traditionele dieselvrachtwagen. Vrachtwagens die op elektriciteit uit hernieuwbare bronnen rijden, hebben een veel kleinere impact tijdens hun gebruik. Bij Volvo leveren we grote inspanningen om ervoor te zorgen dat onze grondstoffen op een duurzame manier worden gewonnen en dat de batterijen met een minimale impact op het klimaat worden geproduceerd. Bekijk voor meer informatie en nauwkeurige berekeningen de ecologische voetafdrukcalculator van Volvo Trucks.

We eisen van al onze leveranciers en hun leveranciers dat ze onze waarden aangaande respect voor mensenrechten, het milieu en bedrijfsethiek strikt naleven. 

Lithium-ionbatterijen bevatten bepaalde schaarse materialen zoals zware metalen en zeldzame aardmetalen. Sommige van deze schaarse materialen in lithium-ionbatterijen en andere componenten voor elektromobiliteit zijn soms afkomstig van bronnen die direct of indirect ten goede komen aan gewapende groeperingen in het gebied van herkomst. Deze materialen worden vaak 'conflictmineralen' genoemd. Volvo Trucks onderzoekt de volledige toeleveringsketen om te garanderen dat materialen zoals tantalium, wolfraam, telluur, goud en kobalt die in batterijen voor vrachtwagens worden gebruikt, niet afkomstig zijn van conflictbronnen.

Tot nu toe zijn er nog niet zo veel afgedankte batterijen, maar naarmate we meer elektrische vrachtwagens gaan produceren, wordt ook de noodzaak aan stromen voor recyclage en hergebruik groter. Om ons hierop alvast voor te bereiden, werkt Volvo Trucks samen met afvalverwerkingsbedrijven en andere actoren om oplaadbare batterijen maximaal te recycleren. Daarnaast onderzoeken we ook mogelijkheden om oude batterijen een tweede leven te geven en voor andere toepassingen te gebruiken, zoals energieopslag in gebouwen.B14

We hebben een holistische aanpak in de hele levenscyclus van elektrische voertuigen en hun toeleveringsketen, d.w.z. op het vlak van leveranciers, materialen, logistiek, productie en recycling. Zorg voor het milieu primeert bij de productie van de aandrijving en de batterijen, maar ook in de keuze van gebruikte materialen.

Dit is in elk land zeer verschillend. In het algemeen neemt de beschikbaarheid van hernieuwbare energie snel toe en is deze energie vaak kosteneffectiever dan fossiele brandstoffen. Bekijk voor meer informatie over de energiemix binnen de EU de ecologische voetafdrukcalculator van Volvo Trucks.

Volgens ons zal tegen 2030 de helft van alle Volvo-vrachtwagens die in Europa worden verkocht, elektrisch zijn, met gebruik van een batterij of brandstofceltechnologie.

Binnen de industrie ligt de focus op het ontwikkelen van kennis over het meest efficiënte gebruik van de technologie. We streven naar een optimalisering van trajecten, energieverbruik van de batterij, onderhoudsschema's en beschikbaarheid. Vanuit maatschappelijk perspectief zal de transitie worden aangemoedigd aan de hand van incentives en het inrichten van laadinfrastructuur en netcapaciteit voor een grote hoeveelheid voertuigen. De belangrijkste factor is de behoefte aan duurzaam transport. Dit blijft in de nabije toekomst de drijvende kracht achter deze transitie.

Het laden van elektrische voertuigen vereist veel energie. Om dit in goede banen te leiden, worden gebruikers aangemoedigd om hun voertuigen 's nachts op te laden en om de energiebehoefte op een slimme manier te spreiden over grote en lokale netten. Momenteel wordt er fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van laadinfrastructuur en meer laadpalen. Deze nood is dringend. Aanvankelijk zullen de meeste vrachtwagens op hun thuisbasis worden opgeladen. Volvo dringt er bij overheden op aan om incentives aan te bieden voor de installatie van publieke laadstations met een hoge capaciteit en voldoende ruimte voor vrachtwagens. 

We volgen de ontwikkeling van recyclingtechnologieën op de voet. Daarnaast nemen we deel aan verschillende projecten waarbij batterijen van elektrische voertuigen (EV) nadat ze hun operationele limiet hebben bereikt, voor andere toepassingen worden gebruikt, zoals opslag in zonne-energiesystemen. 

Producten en diensten

Omdat elektrische vrachtwagens geen uitlaatgassen produceren, kunnen ze ook leveren in emissievrije zones. Bovendien zijn ze stiller. Hierdoor kunnen ze 's nachts in de stad rijden wanneer andere zware voertuigen dat niet mogen. Dankzij de voordelen die elektrische vrachtwagens bieden, kunnen bedrijven hun efficiëntie verhogen. De vrachtwagens kunnen ingezet worden op momenten dat er minder files zijn en dus sneller en gemakkelijker leveren. Ze komen ook de productiviteit ten goede, omdat ze meer ritten kunnen doen op momenten dat er minder verkeer is en omdat ze nog dichter bij het eindpunt kunnen komen dankzij hun stille werking.

Wij leveren al middelzware elektrische vrachtwagens voor distributie en afvalophaling. In Europa hebben we de Volvo FL Electric en de FE Electric; in Amerika de Volvo VNR Electric. In 2021 zullen we de elektrische Volvo FH, Volvo FM en Volvo FMX voor zware toepassingen op de markt brengen. Deze modellen worden in Europa ingezet voor regionaal transport en bouwactiviteiten in de stad. 

We hanteren geavanceerde simulatieprogramma's die gebaseerd zijn op onze jarenlange ervaring met het gebruik van elektrische voertuigen in commerciële activiteiten. Het cijfer voor onze zware voertuigen is gebaseerd op een rijcyclus voor regionale distributie met een Volvo FH 4x2-trekker met een gemiddeld GCW (max. treingewicht) van 35 ton. Onze zware voertuigen kunnen een treingewicht hebben tot 44 ton. 

Bij de levering van een vrachtwagen kijken we samen met de klant zorgvuldig naar zijn trajecten en berekenen we waar er laadmogelijkheden vereist zijn om aan de transporteisen te voldoen. Volvo onderzoekt voortdurend nieuwe opties en samenwerkingen voor het laden van onze voertuigen.

We gaan ervan uit dat de meeste vrachtwagens 's nachts op de thuisbasis van de klant worden opgeladen. Naarmate er meer elektrische voertuigen in het straatbeeld verschijnen, zal ook de nood aan laadmogelijkheden op diverse locaties toenemen, zoals laadperrons, werkplaatsen, truckstops en andere plaatsen waar vrachtwagens vaak parkeren.

Onze zware vrachtwagens worden opgeladen met een AC-lader (bijvoorbeeld een laadbox) tot 43 kW of met een DC-lader (stationair laadstation) met een capaciteit van 250 kW.

Met een AC-lader duurt het ongeveer 9 uur om de batterijen volledig op te laden. Met een DC-lader is de laadtijd veel korter, namelijk zo'n 2 uur. De batterij wordt sneller opgeladen tot een capaciteit van 80%, net zoals een smartphone, omdat de lader tegen het einde van het laadproces vertraagt om de batterijcellen te beschermen.

Momenteel hebben onze elektrische vrachtwagens een maximaal rijbereik van 300 km. Dit bereik is echter grotendeels afhankelijk van externe factoren zoals het weer, de windweerstand, het voertuiggewicht en de rijstijl van de chauffeur. Het is mogelijk om het rijbereik en de levensduur te verhogen door in de Eco-modus te rijden, door de chauffeur een training te laten volgen en door de instructies voor het opladen en beheer van de batterijen zorgvuldig op te volgen. We bekijken de omstandigheden van elke klant in detail en stellen mogelijke trajecten en laadstrategieën op. Aan de hand van digitale tools kunnen klanten het gebruik van hun vrachtwagen volgen en plannen. Zo kunnen ze de laadpatronen in de loop van de tijd optimaliseren. 

De snelste laadmethode is een DC-lader van 250 kW. Het duurt zo'n twee uur om een lege batterij volledig op te laden.

U kunt het laadniveau aflezen op het instrumentenpaneel. Via de Volvo Connect-portal kunt u dit op afstand monitoren. Hier ziet u de locatie en het huidige laadniveau van de vrachtwagen in verschillende weergaven. Ook via de MyTruck-app van Volvo kunt u het laadniveau controleren en vindt u andere handige functies voor elektrische vrachtwagens. 

De Volvo Connect-portal heeft een 'Route & Range Planning'-functie waarmee klanten trajecten kunnen plannen en met de chauffeur kunnen delen via het instrumentenpaneel. Zo kan het rijbereik eenvoudig worden berekend en kunt u meer leveringen doen rekening houdend met het laadniveau. 

In het onderhoudscontract voor elektrische voertuigen van Volvo Trucks is de monitoring van batterijen inbegrepen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat ze hun capaciteit tijdens hun levensduur behouden. In dit contract wordt ook de batterijwerking gegarandeerd na afloop van de gebruikelijke garantie van twee jaar op de aandrijflijn.

De elektrische vrachtwagens van Volvo Trucks voldoen aan dezelfde strenge veiligheidsnormen bij botsingen als onze andere vrachtwagens. Ook zijn ze uitgerust met dezelfde veiligheidssystemen als de dieselmodellen. Bovendien zijn er specifieke crashscenario's voor elektrische vrachtwagens voorzien om de crashbestendigheid van de batterij-installatie en andere elektrische componenten te testen. Verder hebben we alle mogelijke inspanningen geleverd om het elektrische systeem van 600 V in de vrachtwagen zodanig te ontwerpen dat de veiligheid gewaarborgd blijft tijdens het gebruik en het onderhoud.

Normaal gezien leert u zeer snel hoe de vrachtwagen werkt en hoe ver u kunt rijden. Indien de batterij toch volledig leeg raakt tijdens een rit, hebt u een zekere reservecapaciteit waarmee u nog even kunt verder rijden tot een veilige locatie.

We gebruiken lithium-ionbatterijen. Onze elektrische vrachtwagens voor zware toepassingen worden aangeboden met vijf of zes batterijpakketten. Elk batterijpakket heeft een energiecapaciteit van 90 kWh, wat neerkomt op een totale capaciteit van 450 kWh of 540 kWh. Elke batterij weegt 505 kg. 

De batterijpakketten worden in onze eigen fabrieken gemonteerd. Zo verzekeren we dat ze van de hoogste kwaliteit zijn en volledig zijn getest. De totale levensduur varieert en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals gebruik, rijcycli, opladen enz. Volvo Trucks controleert de batterijen voortdurend en biedt een onderhoudscontract aan voor een optimale werking.

Volvo onderzoekt en biedt oplossingen voor reproductie, recycling en een tweede leven. Het doel is om batterijen voor heel verschillende doeleinden te hergebruiken.

De onderhoudsintervallen zijn ongeveer hetzelfde, maar het onderhoud is anders dan bij een traditionele aandrijving. Het gebruik van reserveonderdelen is afhankelijk van de transporttoepassing, de regio waar het voertuig rijdt en vele andere factoren. De vrachtwagens zijn verbonden en sturen rapporten over de staat van verschillende componenten. Op basis hiervan kan het onderhoud georganiseerd worden met het oog op een optimale beschikbaarheid.

Alle verdelers die elektrische vrachtwagens verkopen, zijn volledig verantwoordelijk voor de technische systemen en functies van de voertuigen. Vele werkplaatsen hebben een uitgebreide ervaring in het onderhoud van elektrische bussen.

De prestatiecurve van elektrische vrachtwagens is anders dan die van vrachtwagens met een verbrandingsmotor. Zodra u uw voet op het gaspedaal zet, hebt u instant vermogen. Doordat elektrische vrachtwagens minder versnellingen hebben, is ook de rijervaring anders.

Elektrische voertuigen veroorzaken minder trillingen en maken minder geluid. Dit staat garant voor een comfortabele en ontspannende rijervaring.

Neem hiervoor contact op met uw plaatselijke Volvo-verdeler.

Met het ecosysteem bedoelen we alle hardware, services en mensen die verantwoordelijk zijn voor het monitoren en bewaken van de werking en het rijbereik van de vrachtwagen en die ervoor zorgen dat klanten betrouwbare leveringen kunnen doen. Ook opladen, onderhoudsprogramma's, diagnose op afstand en softwarediensten voor het optimaliseren van trajecten en rijbereik horen hier bij.

In 2018 leverden we de eerste volledig elektrische vrachtwagens aan klanten, maar al lang daarvoor verkochten we hybride voertuigen waarin een elektrische aandrijving en een brandstofmotor werden gecombineerd. Andere delen van de Volvo Group, vooral Volvo Bus, hebben een uitgebreide ervaring in elektrische voertuigen.

Onze elektrische voertuigen en andere aandrijvingen steunen op eenzelfde platform en voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitsnormen. De hoogopgeleide medewerkers van Volvo helpen klanten met het samenstellen van hun voertuig zodat het aan hun specifieke eisen voldoet. Ze bieden vakkundige ondersteuning tijdens het gebruik van de vrachtwagen. Ze monitoren voortdurend de batterijen en de algemene staat van de vrachtwagens om eventuele aanpassingen die bij een volgend onderhoud moeten gebeuren, tijdig worden opgespoord.

Efficiënte laadoplossingen zijn de sleutel tot een zo efficiënt mogelijk gebruik van een elektrisch voertuig. We bieden onze klanten ondersteuning dankzij onze expertise, begeleiding en totaaloplossingen. Meer details over dit aanbod volgen in 2021.

Een DC-lader type CCS2 tot 250 kW (600-750 V) en een AC-lader type 2 tot 43 kW.

Zakelijk

Door een lage CO2-uitstoot, weinig uitstoot van roetdeeltjes en een stille werking is het mogelijk om goederen te vervoeren in emissievrije zones en op momenten waarop vrachtwagens met een klassieke aandrijving normaal niet kunnen rijden. Zo kan een chauffeur tijdens één shift meer en sneller leveren. Omdat de vrachtwagens geen uitlaatgassen produceren, leidt dit tot betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en een lagere impact op het milieu. Daarnaast kunnen goederen in het gebouwen zelf worden geleverd. Bovendien wordt het besturen van elektrische voertuigen als aangenamer ervaren omwille van het lagere trillingsniveau en de snellere acceleratierespons.

Volledig elektrische vrachtwagens zijn ideaal voor goederenvervoer in en rond steden op vooraf vastgelegde routes. Aan het einde van de werkdag keren ze terug naar de thuisbasis om op te laden. 

Elektrische vrachtwagens worden nu al ingezet voor distributie, bouwterreinen en afvalophaling in steden en gemeenten. Maar dankzij de grote capaciteit van de zware vrachtwagens van Volvo is goederenvervoer tussen steden voortaan ook mogelijk.

Elektrisch rijden (met oplaadbare batterijen en brandstofceltechnologie) zal binnen steeds meer segmenten mogelijk worden. Momenteel zijn de voornaamste uitzonderingen langeafstandstransport, door een gebrek aan laadinfrastructuur, en zware transporttoepassingen in de hout-, bouw- en mijnbouwsector.

Voor een elektrische vrachtwagen is een grotere investering nodig dan voor een gelijkaardige dieselmodel. Momenteel zitten we echter in een overgangsfase tussen fossiele brandstoffen en duurzame transportoplossingen op lange termijn. Naar verwachting zullen de kosten van nieuwe technologie geleidelijk aan dalen dankzij grotere schaalvoordelen. 

Vooral grote transportbedrijven voelen de druk van klanten en eindgebruikers om duurzame transportoplossingen aan te bieden. Steeds meer bedrijven willen hun CO2-uitstoot verminderen en bijdragen aan een duurzamere samenleving. Bedrijven krijgen nieuwe opportuniteiten voor goederenvervoer naar locaties en op momenten die voor vrachtwagens met een brandstofmotor niet mogelijk zijn. Steeds meer steden voeren emissievrije zones in waarin alleen elektrische voertuigen zijn toegestaan. Ook is er sprake van taksen die de transitie naar een meer CO2-neutrale samenleving ondersteunen.

Al onze bestaande betalingsmogelijkheden zijn ook voor onze elektrische voertuigen beschikbaar: contante betaling, leasing en verhuur. We houden hierbij rekening met de behoeften van elke klant. 

De middelzware elektrische Volvo FL en FE en de Noord-Amerikaanse Volvo VNR kunnen besteld worden. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Volvo Trucks voor meer informatie. Onze Europese elektrische voertuigen voor zware toepassingen zijn vanaf 2021 beschikbaar. Ga naar de volgende link als u vragen over deze producten hebt.

De productiestart van de Europese Volvo FM, FMX en FH voor zware toepassingen is gepland voor 2022. De middelzware elektrische Volvo FL en FE en de Noord-Amerikaanse Volvo VNR worden al in serie geproduceerd. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Volvo Trucks voor meer informatie. 

De terugverdientijd is sterk afhankelijk van het segment en de markt. Elektrische vrachtwagens kunnen ook nieuwe zakelijke opportuniteiten bieden. Hun economische levensvatbaarheid zal in de loop van de tijd toenemen door schaalvoordelen, maar ook door de verdere ontwikkeling van verschillende segmenten. Door incentives en regelgeving wordt het gebruik van elektrische vrachtwagens voor distributie en afvalophaling in de stad bijvoorbeeld veel aantrekkelijker. Door de lage variabele kosten zijn vrachtwagens rendabeler naarmate ze meer worden gebruikt. Zodra de initiële grote investering is terugverdiend, zal de rendabiliteit positief worden beïnvloed door de lage variabele kosten van elektrische vrachtwagens.

De rendabiliteit is zeer afhankelijk van het type transport. Hoewel elektrische vrachtwagens initieel meer kosten, bieden ze transportbedrijven ook nieuwe opportuniteiten voor een hogere productiviteit en nieuwe activiteiten. Zo kunnen ze buiten de spitsuren worden ingezet en komen ze beter tegemoet aan de noden van stadsbesturen en andere klanten dan hun concurrenten. Door de lage variabele kosten zijn vrachtwagens rendabeler naarmate ze meer worden gebruikt. Zodra de initiële grote investering is terugverdiend, hebben elektrische vrachtwagens lage variabele kosten, wat de rendabiliteit ten goede komt.

Neem contact op met uw lokale energieleverancier voor meer informatie over de bestaande mogelijkheden.

U laadt uw elektrische vrachtwagen best 's nachts op bij uw thuisbasis. Zo beperkt u de energiekosten tot een minimum. Bovendien dient u uw trajecten zorgvuldig te plannen om de beschikbare energie optimaal te gebruiken. Voor de rest gelden dezelfde principes als voor andere vrachtwagens. Zorg ervoor dat het voertuig in functie van de toepassing is geconfigureerd, rijd zuinig en stel een onderhoudsprogramma op voor optimale prestaties en beschikbaarheid.

De middelzware elektrische Volvo FL en FE en de Noord-Amerikaanse Volvo VNR kunnen besteld worden. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Volvo Trucks voor meer informatie. Onze Europese elektrische voertuigen voor zware toepassingen zijn beschikbaar vanaf 2021. Ga naar de volgende link voor vragen en meer informatie.

De meeste Europese landen geven een soort incentive om het gebruik van milieuvriendelijkere technologie, zoals elektrische vrachtwagens, aan te moedigen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Volvo Trucks. 

De energiekosten variëren enorm van land tot land. Doorgaans is het goedkoper om een vrachtwagen 's nachts en bij u thuis op te laden. Neem contact op met uw lokale energieleverancier voor de beste oplossing vanuit financieel en ecologisch standpunt.

De kans is vrij reëel dat voertuigen met een oplaadbare batterij (BEV) in de toekomst een groot deel van het stadsvervoer en regionaal transport voor hun rekening zullen nemen. Dit omwille van hun financiële en ecologische voordelen. Elektromobiliteit is de toekomst. Deze technologie heeft zich immers al bewezen in bussen, auto's en andere machines. De transportsector is dan ook van mening dat vrachtwagens met een oplaadbare batterij of waterstofceltechnologie voor lange afstanden een belangrijke rol zullen spelen in de transitie naar een fossielvrije toekomst.

Ja, we zullen verschillende aandrijvingen blijven aanbieden en altijd de meest geschikte oplossing voorstellen voor elke individuele klant en geografische locatie. We leveren een mix van steeds zuinigere voertuigen met een verbrandingsmotor, voertuigen op gas, volledig elektrische vrachtwagens en vrachtwagens met brandstofceltechnologie. 

Voor onze elektrische vrachtwagens hebben we Gold-contracten: de onderhoudskosten zijn in dit geval inbegrepen in de totale eigendomskosten. Het spreekt voor zich dat we zo scherp mogelijke totale eigendomskosten nastreven.

Dit is afhankelijk van de toepassing en voertuigspecificatie. De accu's voegen extra gewicht toe en om dat te kunnen compenseren staat de EU maximaal 1 ton extra GCW toe. Elk land beslist echter zelf over de toepassing ervan.

Voor een correcte vergelijking moeten we naar de totale eigendomskosten kijken. Elektrische vrachtwagens bieden vaak ook nieuwe zakelijke opportuniteiten omdat ze goederen kunnen vervoeren naar locaties en op momenten die voor vrachtwagens op fossiele brandstoffen niet mogelijk zijn. Steeds meer steden voeren emissievrije zones in waarin alleen elektrische voertuigen zijn toegestaan. De overstap naar elektrische voertuigen betekent een hogere initiële investering voor het transportbedrijf, maar de vaste kosten liggen veel lager. De geschiktheid van de oplossing dient samen met de lokale klanten geanalyseerd te worden. We denken ook dat de initiële investering minder wordt naarmate de volumes toenemen en de kosten van accu's in de loop der tijd afnemen. 

In 2019 begonnen we met de productie van de Volvo FL Electric en de Volvo FE Electric in Europa. Eind 2020 is de verkoop van de Volvo VNR in Noord-Amerika gestart. De verkoop van de Europese modellen voor zware toepassingen start in 2021 met een massaproductie vanaf 2022. 

Ontdek ons aanbod van elektrische voertuigen

Meer weten over elektrisch rijden?

Nog meer vragen?

Uw lokale Volvo Trucks-dealer beantwoordt ze graag. Loop er eens binnen, bel hem op maak een afspraak bij u in het bedrijf.