Trucks

×

Van onderzoek over ongevallen tot veiligheidsvoorziening - zo is de dodehoekcamera tot stand gekomen

| 4 min
Afslaan aan passagierszijde is een van de moeilijkste verkeerssituaties bij het besturen van een vrachtwagen in een stad. Uit onderzoek van Volvo Trucks over ongevallen blijkt dat er zelfs een ongeluk kan gebeuren als de chauffeur heeft gekeken of er geen fietser of voetganger aan komt. Anna Wrige Berling, Traffic and Product Safety Director bij Volvo Trucks, vertelt hoe deze observaties hebben geleid tot de ontwikkeling van de dodehoekcamera.
Van onderzoek over ongevallen tot veiligheidsvoorziening - zo is de dodehoekcamera tot stand gekomen
Ongeveer 20% van de ongevallen waarbij zware vrachtwagens en zogenaamde kwetsbare weggebruikers betrokken zijn, zijn ongevallen aan passagierszijde bij het afslaan.

Ongevallen aan de passagierszijde zijn goed voor ongeveer 20% van alle ongevallen met zware vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers (VRU), waardoor het een belangrijk probleemgebied is. Het feit dat vrachtwagens en fietsers of voetgangers dezelfde rijstrook delen en tegelijk groen licht krijgen, maakt de situatie nog ingewikkelder. Beperkt zicht vanuit de cabine en verkeerd afgestelde spiegels kunnen ook een rol spelen bij dit soort ongevallen.
 

“Ons onderzoek heeft bevestigd wat wij en de sector al wisten: dit specifieke type ongeval moet worden aangepakt. Maar wat de manier van werken van Volvo Trucks uniek maakt, is dat ons Accident Research Team vanaf het begin betrokken is. De gegevens die tijdens ons onderzoek over ongevallen werden verzameld, vormden de basis voor de ontwikkeling van de dodehoekcamera,” zegt Anna Wrige Bergling.
 

“Ons werk begint bij het probleem. Om een veiligheidsprobleem te begrijpen, onderzoeken we verkeersongevallen grondig.”

We zijn trots op het werk dat we met deze voorziening hebben gedaan en hopen dat het levens zal redden en zal bijdragen aan veiligere wegen. Omdat echte veiligheid voortkomt uit echte kennis.
Anna Wrige Berling is Traffic and Product Safety Director bij Volvo Trucks.

Onderzoek gebruikt voor begeleiding bij productontwikkeling

Het Volvo Trucks Accident Research Team categoriseert de scenario's vervolgens in types ongevallen, waardoor er een overzicht ontstaat van hoe de ongevallen eruit zien, hoe ze gebeuren en wat de belangrijkste oorzaken zijn.
 

“Onze indeling in categorieën is gericht op de ongevallen vanuit het perspectief van de vrachtwagen,” zegt ze. “Dit is essentieel om een goed begrip te krijgen van ongevallenstatistieken met zware vrachtwagens. Het onderzoek wordt zowel intern gebruikt om prioriteiten te stellen en voor duidelijke begeleiding bij de productontwikkeling van Volvo Trucks, maar ook extern om onze kennis te verspreiden over hoe de verkeersveiligheid kan worden verbeterd.”
 

Bij het focussen op een specifieke verkeerssituatie worden verschillende details onderzocht. Zoals bijvoorbeeld de snelheid van voetgangers, fietsers en vrachtwagens en de hoek waarin het ongeval meestal plaatsvindt.

“Deze factoren gaven ons een idee over welk gebied de dodehoekcamera eigenlijk moest dekken. Bij een smal zicht is een snelle fietser wellicht niet zichtbaar”, zegt Anna.

Het camerabeeld dekt de hoeken van meerdere spiegels.

Volvo Trucks loopt voor op de wetgeving

Anna is ervan overtuigd dat de camera chauffeurs kan helpen een aanzienlijk aantal ongevallen te voorkomen. Hoewel chauffeurs op hun hoede moeten zijn, kan een druk kruispunt hen te veel onder druk zetten en bijgevolg hun focus en aandacht beïnvloeden.
 

“Het camerabeeld dekt de hoeken van verschillende spiegels - en meer zelfs. Dat betekent dat de bestuurder minder verschillende weergaven heeft om te volgen,” zegt ze.
 

Een eis in de nieuwe aankomende regelgeving bepaalt dat vrachtwagens tegen 2024 uitgerust moeten zijn met waarschuwingssystemen met sensoren om voetgangers en fietsers te detecteren. De dodehoekcamera, die sinds 2021 op Volvo Trucks te zien is, werd echter niet aangedreven door een wettelijke verplichting.
 

“Zelfs na het voldoen aan de wetgeving rond sensoren, zien we op basis van ons onderzoek behoefte aan aanvullende apparatuur met een actueel zicht op het kritieke gebied”, zegt Anna.
 

“We zijn trots op het werk dat we met deze voorziening hebben gedaan en hopen dat het levens zal redden en zal bijdragen aan veiligere wegen. Omdat echte veiligheid voortkomt uit echte kennis.”

Ongeval met fietser bij het afslaan

Het meest voorkomende ongeval tussen vrachtwagens en fietsers in stedelijke omgevingen. Komt meestal voor wanneer een vrachtwagen naar de passagierszijde draait en de voetganger of fietser rechtdoor rijdt. Komt meestal voor bij lage snelheden van vrachtwagens, rond de 20-30 km/u, maar de gevolgen zijn vaak ernstig voor de voetganger of fietser. Algemene oorzaken:
 

  • Beperkt zicht vanuit cabine (passagierszijde)
  • Gebrek aan begrip tussen voetganger/fietser en vrachtwagenchauffeur
  • Stress, gebrek aan aandacht of afleiding (kan zowel bestuurder als voetganger/fietser zijn)
  • Fietser schat de snelheid of rijrichting van de vrachtwagen verkeerd in


Leer meer over veiligheidsonderzoek bij Volvo Trucks.

Gerelateerd nieuws