Trucks

×

Zes typische ongevallen met vrachtwagens – dit vertellen ze ons

| 4 min
Het aantal dodelijke ongevallen met zware vrachtwagens is de afgelopen decennia sterk afgenomen. Ze vormen echter nog steeds ongeveer 15% van alle verkeersdoden in de EU. Het Volvo Trucks Accident Research Team (ART) heeft diepgaande kennis over welke ongevallen het meest voorkomen en waarom ze gebeuren.
Zes typische ongevallen met vrachtwagens – dit vertellen ze ons
Het Accident Research Team van Volvo Trucks heeft meer dan 20 Types ongevallen gedefinieerd die de situatie op de Europese wegen vertegenwoordigen. In de afbeelding zijn zes daarvan te zien.

Elk ongeval met een vrachtwagen vertelt een verhaal over wat er de seconden voor en na het incident gebeurde. Een verhaal waarin inzichten kunnen schuilen over hoe het ongeval vermeden of voorkomen had kunnen worden. Wanneer we inzichten samenvoegen, kunnen we er conclusies uit trekken.
 

Inzichten leiden tot veiligere vrachtwagens en wegen

Maar dat is slechts een deel van het werk van het Accident Research Team. Veel van de inzichten worden gevonden door nationale ongevallenstatistieken te verzamelen en te analyseren en diep in gegevens over ongevallen te duiken om die moeilijk te vinden correlaties te vinden. Dit helpt Volvo Trucks om technologie te ontwikkelen en samen te werken met beleidsmakers die onze wegen uiteindelijk stap voor stap veiliger maken.  

De details van de onderzochte ongevallen bieden input voor de ontwikkelingsteams, die dan ontwerpverbeteringen kunnen doorvoeren om de kans op dit soort ongevallen te verkleinen
Anna Theander leidt het Accident Research Team bij Volvo Trucks.

“Analyse van statistieken vertelt ons hoe vaak elk type ongeval voorkomt, en onze eigen diepgaande studies bieden meer informatie over hoe en waarom ze gebeuren“, zegt Anna Theander, die aan het hoofd staat van ART, die samen met het team ongevallenlocaties bezoekt en vrachtwagens onderzoekt om meer te weten te komen over ongevallen.
 

Types ongevallen vergemakkelijken analyse

Het team heeft een categoriseringssysteem opgezet, Type ongevallen genaamd, dat een overzicht geeft van de meest typische ongevallenscenario's met zware vrachtwagens, met ernstige of dodelijke verwondingen.
 

“Type ongevallen zijn een goede weergave van de meest voorkomende ongevallen met inzittenden van zware vrachtwagens, inzittenden van auto's en kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers, bromfiets- of motorrijders”, zegt Anna Theander. 

Een ongeval met fietser bij het afslaan doet zich meestal voor op kruispunten in de bebouwde kom wanneer de vrachtwagen naar de passagierszijde draait en de fietser rechtdoor rijdt. Oorzaken zijn meestal een slecht zicht vanuit de cabine en gebrek aan begrip tussen fietser en vrachtwagenchauffeur waardoor de situatie verkeerd wordt ingeschat.

Als we naar het hele plaatje kijken, ziet ART dat bij elk van deze groepen weggebruikers bepaalde ongevallen vaker voorkomen dan andere. Twee veelvoorkomende ongevallen uit elke groep vormen de volgende lijst.   
 

  1. Type A: Ongeval bij het verlaten van de rijstrook. Een vrachtwagen verlaat zijn rijstrook en/of de weg. Kan leiden tot kantelen of botsing met een object. Oorzaken: onoplettendheid of vermoeidheid van de chauffeur, uitwijken om obstakels te vermijden. Komt ook veel voor in de winter als de wegen glad zijn.
  2. Type A: Aanrijding met de achterkant van een andere vrachtwagen. Aanrijding tussen vrachtwagens die in dezelfde richting rijden. Oorzaken: onoplettendheid van de bestuurder of rijden met een te korte afstand tot de voorligger. Beperkt zicht en gladde wegen kunnen ook bijdragen.
    Type B: Aanrijding met tegemoetkomende auto. Het belangrijkste type ongevallen met dodelijke afloop voor inzittenden van auto's. Oorzaken: te hoge snelheid, onoplettendheid van de bestuurder of verkeerde inschatting of onjuist inhalen. In de meeste gevallen komt de auto op de rijstrook van de vrachtwagen rijden.
  3. Type B: Ongeval met een auto op een kruispunt. Wanneer een vrachtwagen botst tegen de zijkant van een auto die van een kruispunt komt. Hoofdoorzaken: geen voorrang geven omwille van onoplettendheid. Ook auto's of vrachtwagens die te snel rijden of beperkt zicht kunnen hieraan bijdragen.
  4. Type C: Overstekende voetganger. Doet zich voor wanneer een voetganger of fietser de weg oversteekt voor een vrachtwagen. Oorzaken: beperkt zicht, onoplettendheid van bestuurder of kwetsbare weggebruiker, gebrek aan inschatting van snelheid of afstand.
  5. Type C: Ongeval met fietser bij het afslaan. Komt meestal voor op kruispunten in de stad wanneer de vrachtwagen naar de passagierszijde draait en de fietser rechtdoor gaat. Oorzaken: slecht zicht vanuit de cabine, gebrek aan begrip tussen kwetsbare weggebruiker en vrachtwagenchauffeur, waardoor de situatie en de bedoelingen van de ander verkeerd worden ingeschat.
     

“De details van de onderzochte ongevallen bieden input voor de ontwikkelingsteams, die dan ontwerpverbeteringen kunnen doorvoeren om de kans op dit soort ongevallen te verkleinen. Voor elk Type ongeval kunnen we identificeren welke veiligheidsvoorzieningen het ongeval dat een specifiek scenario beschrijft, kunnen afzwakken of volledig kunnen voorkomen”, zegt Anna Theander.
 

Dodelijke ongevallen met zware vrachtwagens zijn afgenomen

Het aantal dodelijke ongevallen met zware voertuigen is de afgelopen decennia aanzienlijk afgenomen, ondanks het feit dat het totale aantal vrachtwagens is toegenomen. Maar het werk is niet gedaan. Omdat er wetgeving wordt ingevoerd om verschillende veiligheidssystemen op vrachtwagens te standaardiseren, kunnen meer ongevallen worden vermeden en de gevolgen ervan worden geminimaliseerd. Het delen van inzichten en diepgaande kennis uit onderzoek zal een groot deel van het DNA van Volvo Trucks blijven vormen. Het aantal ongevallen moet tot nul worden teruggebracht.

“Daarvoor moeten we de krachten bundelen in de sector, en in de samenleving in het algemeen”, zegt Anna.
 

Type ongevallen:

Type A: Ongevallen met dodelijke afloop of ernstige verwondingen van inzittenden van vrachtwagens.

Type B: Ongevallen met dodelijke afloop of ernstige verwondingen van inzittenden van auto's.

Type C: Ongevallen met dodelijke afloop of ernstige verwondingen van kwetsbare weggebruikers zoals fietsers, voetgangers, motorijders of bromfietsers. 

 

Leer meer over veiligheidsonderzoek bij Volvo Trucks

Gerelateerd nieuws