Trucks

Anna Wrige Berling
2023-08-29
Technologie en innovatie Veiligheid
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Hoe technologie wordt gebruikt om ongevallen met vrachtwagens te verminderen

Zolang er verkeersongevallen blijven gebeuren, zal Volvo Trucks manieren blijven vinden om de verkeersveiligheid te verbeteren om zijn visie van nul ongevallen te verwezenlijken. Met behulp van onderzoek en geavanceerde technologieën is het doel om verkeersongevallen te voorkomen voordat ze plaatsvinden.

De huidige vrachtwagens zijn doorgaans uitgerust met een reeks geavanceerde technologieën, waaronder sensoren, radars, camera's en mogelijkheden voor gegevensverwerking, die allemaal de ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt van geavanceerde veiligheidssystemen die ontworpen zijn om ongevallen te voorkomen voordat ze gebeuren. Tal van dergelijke systemen zijn (of worden binnenkort) wettelijke vereisten: er wordt echter nog steeds vooruitgang geboekt en veel van de oplossingen die Volvo Trucks biedt, gaan verder dan de eisen in deze wetgeving. 
 

Maken actieve veiligheidssystemen onze wegen veiliger?
 

Uit onderzoek van het Insurance Institute for Highway Safety in de VS is gebleken dat systemen voor waarschuwing bij frontale aanrijding en automatische noodremsystemen het aantal kop-staartbotsingen met meer dan 40 procent verminderen.


Anna Wrige Berling, Traffic & Product Safety Director bij Volvo Trucks, heeft jarenlang intensief onderzoek gevoerd naar ongevallen en is ervan overtuigd dat actieve veiligheidssystemen het verschil maken. “Vroeger gebeurde het bijvoorbeeld heel vaak dat vrachtwagens in bochten kantelden omdat ze te snel reden. Maar sinds elektronische stabiliteitscontrole in 2015 een wettelijke vereiste werd in de EU, zijn deze ongevallen aanzienlijk verminderd.”

Het is daarbij essentieel om de meest voorkomende soorten ongevallen te identificeren, de onderliggende oorzaken ervan te begrijpen en manieren te vinden waarop verschillende technologieën kunnen worden gebruikt om deze te voorkomen. Een veelvoorkomend ongeval waarbij vrachtwagens en fietsers betrokken zijn, vindt bijvoorbeeld plaats wanneer de vrachtwagen naar de passagierszijde afslaat. Uit onderzoek blijkt dat de meest voorkomende oorzaak slecht zicht vanuit de cabine is, dus een voor de hand liggende oplossing is het vinden van manieren om het voor de chauffeur gemakkelijker te maken om fietsers in dit gebied te zien – zoals de dodehoekcamera of Side Collision Avoidance SupportAls alle veelvoorkomende soorten ongevallen voorkomen kunnen worden, kunnen er talloze levens worden gered. 

Het is dus duidelijk heel nuttig om situaties met een hoog risico aan te pakken voordat er zich een ongeval voordoet, en gegevens kunnen echt een nuttig hulpmiddel zijn om dat mogelijk te maken.

Hoe gegevens en digitalisering kunnen bijdragen aan veiliger rijden met vrachtwagens

Technologische vooruitgang maakt het ook gemakkelijker om risicovol gedrag te identificeren en veiliger rijden aan te moedigen, waarbij gegevens veel kunnen onthullen over de techniek van een chauffeur of de rijomstandigheden. Regelmatig bruusk remmen en accelereren kan er bijvoorbeeld op wijzen dat een chauffeur een agressieve rijstijl hanteert of zich vaak in een stressvolle situatie bevindt. Als de actieve veiligheidssystemen vaak worden geactiveerd – zelfs alleen de waarschuwingen – wijst dit er ook op dat een chauffeur een groter risico loopt op een ongeval.

 

De Safety Service van Volvo Trucks, beschikbaar via Volvo Connect, verzamelt en gebruikt dit soort gegevens om inzicht te krijgen in het rijgedrag. Via de rapporten is het mogelijk om verbeterpunten te identificeren en acties te ondernemen, zoals chauffeurstraining, om het risico op toekomstige ongevallen te verminderen. Als een chauffeur bijvoorbeeld vaak bruusk remt, kan die chauffeur training krijgen over hoe hij of zij beter kan anticiperen, wat ertoe zal bijdragen dat de chauffeur in het algemeen een veiliger chauffeur wordt. Of als een actief veiligheidssysteem op een bepaald kruispunt vaak wordt geactiveerd, kan het bedrijf zoeken naar manieren om daar beter mee om te gaan of zelfs samenwerken met lokale autoriteiten en planners om manieren te vinden om het kruispunt veiliger te maken.

 

“Soms kunnen chauffeurs zich in potentieel gevaarlijke situaties bevinden vanwege de weg- en verkeersomstandigheden, en soms zijn ze zich zelfs niet bewust van onveilige rijpraktijken”, zegt Johan Rundberg, Service Owner Fleet and Transport, Volvo Trucks. “Hoe dan ook, je wilt deze situaties in kaart brengen, zodat je de oorzaken ervan kunt onderzoeken. Het is dus duidelijk heel nuttig om dergelijke situaties met een hoog risico aan te pakken voordat er zich een ongeval voordoet, en gegevens kunnen echt een nuttig hulpmiddel zijn om dat mogelijk te maken.”

 

Waarom chauffeurs altijd van cruciaal belang zullen zijn voor de verkeersveiligheid

De belangrijkste bijdrage aan de verkeersveiligheid wordt geleverd door de chauffeur, die altijd oplettend moet zijn en snel moet reageren. Maar zelfs de meest bekwame en ervaren chauffeurs zijn nog steeds menselijk en kunnen fouten maken, en worden vaak beïnvloed door omstandigheden waar ze geen controle over hebben. Actieve veiligheidssystemen zijn bedoeld om chauffeurs te ondersteunen en hun vaardigheden aan te vullen. Eén vroege waarschuwing of een extra seconde om te reageren kan immers gemakkelijk het verschil betekenen tussen een bijna-ongeval en een dodelijk ongeval.

Wilt u meer weten over hoe u de kans op veelvoorkomende ongevallen kunt verkleinen met actieve veiligheidssystemen? Download onze whitepaper, waarin het volgende aan bod komt:

●      Acht veelvoorkomende verkeersongevallen en de oorzaken ervan.

●      De primaire actieve veiligheidssystemen van Volvo Trucks die deze ongevallen kunnen helpen voorkomen.

●      De secundaire ondersteuningssystemen voor de chauffeur die kunnen helpen om veiliger te rijden.

Whitepaper

Hoe u de kans op veelvoorkomende ongevallen kunt verkleinen

Door dit formulier te verzenden, begrijp ik dat de informatie die ik via dit formulier aan Volvo Trucks verstrek, zal worden gebruikt om aan mij de verzochte inhoud te verstrekken. Ga naar privacybeleid voor meer informatie over hoe Volvo Group omgaat met persoonsgegevens.

Daarnaast geef ik Volvo Trucks toestemming om contact met mij op te nemen voor de volgende doeleinden. Ik kan deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.